Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 15 2017

noooowak
0660 2cd4
Reposted fromMooonroe Mooonroe viawrazliwa wrazliwa

June 10 2015

5443 e566 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viamieszu mieszu
noooowak
powiedz, że wytrwamy, że przeżyjemy każdą słabość.
noooowak
Czasem szuka się i nie znajduje, czasem zaś znajduje się bez szukania.
— Guillaume Musso "Papierowa dziewczyna"
noooowak
– Zrobiłoby mi się lepiej, gdybyś mnie pocałował.
– Gdzie?
– Wszędzie.
— Sylvia Day "Wyznanie Crossa"
Reposted fromTroubledSoul TroubledSoul viawrazliwa wrazliwa
noooowak
Nie zrań mnie, nie zniosę, aby ktoś znów zrobił mi burdel w mózgu.
— Proszę.
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viappams ppams
noooowak
Ja chcę niewiele - Ciebie i zieleń. I żeby sercu było bezpiecznie.
— Władysław Broniewski
Reposted fromagapka agapka viaEvowe Evowe

May 07 2015

noooowak
0082 2828
Reposted bychachiMyrszaaesperalblues
noooowak
5195 681f 500
noooowak
Najgorsze dni to takie kiedy masz czas i nic nie robisz.
— bo tak mi źle
noooowak
Potrzebuje Pani dotyku w trakcie spaceru?
— Janusz Leon Wiśniewski -188 dni i nocy
Reposted fromIriss Iriss viavioloncelliste violoncelliste
noooowak
1226 d284
Reposted fromIzumiRivas IzumiRivas viabederektorem bederektorem
noooowak
Przyjdę w nocy i scałuję z Ciebie cały dzień.
— 20.01.2015

May 02 2015

noooowak
noooowak
Najlepsza przyjaźń, to ta, w której nie jest zdefiniowane, które jest większym debilem.
Reposted fromClary Clary viainpassing inpassing
noooowak
Doskonali faceci nie istnieją , ale zawsze znajdzie się jeden , który pomimo kilku wad - jest doskonały dla Ciebie .
— true

April 28 2015

noooowak
4717 266c 500
Reposted byforallthatSkydelan

March 31 2015

noooowak
7266 123f 500
ja tymbardziej
Reposted fromheroinee heroinee viaincompleta incompleta
noooowak
Nikt nie jest zaz­dros­ny o ko­goś, na kim mu nie zależy.  
     
— Rouge
Reposted fromwelovekate welovekate viaincompleta incompleta
noooowak
7870 4538
Reposted fromusual usual viamadadream madadream
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl