Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 21 2017

noooowak
Reposted fromjasminum jasminum viajustinne justinne
5850 c268
Reposted fromdenofwoe denofwoe viainsidemysoul insidemysoul
noooowak
Faceci, którzy czule całują swoje dziewczyny w czoło to najbardziej czarujące istoty na świecie.

March 13 2017

noooowak
Nie ma pośpiechu. Jeśli coś jest nam przeznaczone, wydarzy się – we właściwym czasie, z odpowiednią osobą i z dobrych powodów.
— zdecydowaniezdecydowaniezdecydowanie.

March 09 2017

noooowak
8913 b23f 500
Reposted byvariablle variablle
noooowak
Takie głupoty jak wyjście do parku czy przejażdżka samochodem pamięta się bardziej, niż seks.
— Lauro Poelho
Reposted fromnikotyna nikotyna viamadadream madadream

March 06 2017

noooowak
3915 f63f
Reposted fromoblivions oblivions viamadadream madadream
noooowak
najcudowniejsi mężczyźni to Ci, którzy nawet pijani pozostają zakochanymi w nas dżentelmenami.
— Twoje nocne telefony w stanie totalnej nietrzeźwości.
Reposted fromkajuzela kajuzela viamadadream madadream
noooowak

March 02 2017

noooowak
Zaniedbasz, to stracisz.
— Konfucjusz
Reposted frompesy pesy viamargolia margolia
noooowak
Cellulit u mojej kobiety jest jak wgniecenie na moim aucie. Może nie wygląda to ładnie, ale to jest moje auto i jest ono najlepsze na świecie.
— Znalezione
Reposted fromsummerkiss summerkiss viamadadream madadream

February 15 2017

noooowak
Przestań pieprzyć. Jak mężczyzna kocha kobietę, to o nią walczy. Dostojewski to napisał.
— Głowacki, Czwarta siostra
Reposted fromdys dys viadiedrunk diedrunk
noooowak
2864 b3eb
Reposted frommslexi mslexi viamajcia majcia
noooowak

Momenty w których łamie nam się głos, należą do najważniejszych.

— malutkizaczarowanyswiat
Reposted frommslexi mslexi viamadadream madadream
noooowak
2342 1efb
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamadadream madadream
noooowak
0660 2cd4
Reposted fromMooonroe Mooonroe viawrazliwa wrazliwa

June 10 2015

5443 e566 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viamieszu mieszu
noooowak
powiedz, że wytrwamy, że przeżyjemy każdą słabość.
noooowak
Czasem szuka się i nie znajduje, czasem zaś znajduje się bez szukania.
— Guillaume Musso "Papierowa dziewczyna"
noooowak
– Zrobiłoby mi się lepiej, gdybyś mnie pocałował.
– Gdzie?
– Wszędzie.
— Sylvia Day "Wyznanie Crossa"
Reposted fromTroubledSoul TroubledSoul viawrazliwa wrazliwa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl